Покрајински заштитник грађана - омбудсман     ЛАТ / ЋИР
 

фп-ицонс-фацебоокфп-ицонс-тwитерфп-ицонс-рсс Пратите нас:

 • "16 дана активизма против насиља над женама" је међународна кампања која је први пут одржана 1991. године. Почетак кампање је 25. новембар – Међународни дан борбе против насиља над женама, а за крај кампање одређен је 10. децембар - Међународни дан људских права, како би се симболично повезао проблем насиља над женама са људским правима и истакло да је такав вид насиља кршење људских права.
 • Једнакост Родна равноправност претпоставља да једном друштву, заједници или организацији постоје једнаке могућности за жене, мушкарце и особе другачијих родних идентитета да допринесу културном, политичком, економском и социјалном напретку, као и да имају једнаке могућности да уживају све користи и добробити од напретка једне заједнице.
 • Слобода Родна равноправност означава концепт по којем су сва људска бића, и женска и мушка, слободна да развијају своје личне способности и бирају сопствени пут без ограничења која им намећу стереотипи, круте улоге полова или предрасуде.
 • Равноправност Равноправност жена и мушкараца једно је од основних права и заједничко достигнуће човечанства.
 • Партнерство Питање положаја жена у друштву, женске слободе и еманципације није женско питање, због чега је неопходно да жене успоставе партнерство са мушкарцима у напорима за постизање равноправности и ширење простора за еманципацију жена.
 • Видљивост Интерес жена, али и мушкараца, јесте да се повећа политичка и свака друга видљивост жена у друштву. Тамо где је постигнута родна равноправност, где се права жена унапређују и штите, целокупно друштво напредује.
 • Породица Насиље у породици, првенствено насиље према женама, је најраширенији вид људских права, а резултат је неравнотеже моћи у друштву и главна је препрека отклањању неравноправности између жена и мушкараца.
 • Снага

  Оснаживање значи да свака особа, било жена или мушкарац – оствари већу контролу над сопственим животом.

  Насиље над женама је препрека постизању једнакости, развитка и мира.

Добродошли

Добродошли на страницу посвећену равноправности полова у оквиру сајта Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана. Равноправност полова једна је од основних вредности у Уставу...

Прочитај више

Контактирајте нас

Република Србија
АП Војводина
21000 Нови Сад
Т +381 21 487-41-44
Ф +381 21 487-41-44

Поднесите притужбу

Повраћај средстава односно обустава поступка утврђивања тзв. солидарног пореза

Обавештавамо физичка лица којима је вршено умањење нето прихода, сходно одредбама Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору по основу примања која су исплаћена у једном обрачунском периоду, а односе се на примања за више обрачунских периода, да могу поднети захтев надлежној организационој јединици Пореске управе, у циљу вршења повраћаја плаћене разлике за уплату нето прихода, односно обуставе поступка утврђивања тзв. солидарног пореза, на основу Закључка Владе Републике Србије.

Опширније...

Округли сто о унапређењу положаја жена на селу: Тежак положај пољопривредница

001Сеоске жене широм света, па тако и у Србији имају важну улогу у развоју сеоских подручја, али су изложене различитим облицима дискриминације. Жене које живе на селу су врло разнородна друштвена група, али им је заједничко да ни у друштву, ни у локалној заједници нису у довољној мери препознате, а послови које свакодневно обављају су потцењени и непризнати. Жене које живе на селу изложене су појачаном ризику од сиромашења, имају мање изгледа да се запосле, а услуге здравствене и социјалне заштите су недовољно доступне. Уз скромне могућности за сопствено и образовање деце, постојећа инфраструктура у селима је лошија од оне у граду. Ова запажања само су груба слика ситуације на селу и положаја жена које тамо живе, изнешена на округлом столу Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана о унапређењу положаја жена ангажованих у области пољопривреде који је одржан у Новом Саду. У уводном обраћању заменица за равноправност полова Даница Тодоров је, између осталог указала на положај жена - пољопривредница, било да су власнице, односно носитељке пољопривредног газдинства, било да у њему раде као „помажући чланови домаћинства”. У поступању по притужбама грађанки и грађана уочено је неколико проблема, између осталог,  промене у вези са уписом газдинства у пољопривредни регистар које могу да произведу негативе ефекте у остваривању права пољопривредница.

Опширније...

Годишња конференција мреже „Живот без насиља”: Деценија искуства и (не)научених лекција

001Покрајински заштитник грађана - омбудсман, као координатор мреже „Живот без насиља”, организовао је данас у Скупштини АП Војводине конференцију под називом „Научене лекције у поступању институција у случајевима насиља у породици – у ишчекивању преокрета”. На конференцији којој је присуствовало више од стотину учесника и учесница представљени су планови активности покрајинских органа које треба да допринесу примени Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (Истанбулске конвенције), као и променама до којих она треба да доведе.

Конференцију је отворила покрајинска заштитница грађана - омбудсманка Анико Мушкиња Хајнрих и у свом обраћању осврнула се на напредак који је учињен у правној регулативи и поступању институција у случајевима партнерског насиља и насиља у породици, а које се најчешће испољава према женама и деци, али и старијим особама. Упркос очигледним позитивним помацима у овој области, притужбе које добија институција Покрајинског омбудсмана указују на то да многи облици испољавања насиља у породици и према женама опстају углавном због тога што одговор институција још није довољно одлучан и усмерен ка најбољем интересу жртава.

Опширније...

О родној равноправности са студентима и студенткињама права

Фотографија са предавањаНа Правном факултету за привреду и правосуђе у Новом Саду је поводом обележавања дана Европске организације студената права (The European Law Students’ Association (ELSA)) одржано предавање о родној равноправности и родно заснованом насиљу. Предавање су одржале сараднице у Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману Андријана Човић и Светлана Нешић Бајго.

На најважнија међународна документа и домаће прописе који обезбеђују равноправност полова и политику једнаких могућности указала је Андријана Човић и примерима илустровала на које начине и у којој мери је заступљена дискриминација по основу пола у различитим областима живота као што је доношење одлука на свим нивоима власти и позицијама моћи, неједнакост у домаћинству, породичном и правном статусу, образовању.

Опширније...

Травел&нбспТурне&нбспТранзито